+420 604 956 620 info@bozppo-servis.cz

   Jana Hanušová Neuchlová

   Komplexní poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany dle platné legislativy a požadavků vyplývajících z aktuálních právních předpisů.

   Odborná způsobilost v oblastech

   bezpečnosti práce a požární ochrany

   BOZP

   Odborný audit BOZP, stanovení rizik, školení, vypracování a aktualizace dokumentace, externí spolupráce……

   PO

   Školení zaměstnanců, začlenění do kategorií, stanovení organizace PO, konzultace, prohlídky objektů a pracovišť, …..

   Poradenství

   Úvodní prohlídku u právnické nebo podnikající osoby ve výrobních i nevýrobních objektech z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany provádím zdarma …

   Kontaktní  formulář

   Proč si vybrat z mé nabídky služeb ?

   Záruka Spokojenosti

   Jednorázová i trvalá spolupráce

   Konzultace